Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Thi Đua - Khen thưởng
19-06-2024
Bình xét thi đua khen thưởng năm 2019
Xét thi đua khen thưởng cho các Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong Hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 - Đây là Chương trình Bình xét khen thưởng hàng năm, tổ chức bình xét Doanh nghiệp Hội viên tham gia tích cực với hoạt động của Hiệp hội.
 

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) và Hội Doanh nhân người Việt Nam (ASSOEVI) tại Italia, ngày 17/09/2012.
Hình ảnh nổi bật