Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Thi đua khen thưởng Doanh nghiệp Hội viên Năm 2018    7/16/2018 1:09:28 PM

        Căn cứ vào luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng 2017 của Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội và các Bộ ngành Trung Ương về tiêu chuẩn, thời gian tiếp nhận hồ sơ xét khen thưởng hàng năm, Hiệp hội  Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận mẫu đăng kí và hồ sơ xét tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Bộ ngành Trung ương năm 2017, cụ thể:

    - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội: trước ngày 25/03/2018

    - Bộ Công Thương, Bộ Xây Dựng,VCCI: trước ngày 30/5/2018

           Sau thời gian trên, UBND Thành phố Hà Nội và các Bộ ngành Trung ương sẽ không tiếp nhận hồ sơ. Do vậy, từ năm 2018 trở đi Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội chỉ xét khen thưởng cho các Doanh nghiệp hội viên một đợt trong năm và tổ chức trao vào ngày Gala Doanh nhân 13/10 hàng năm (trừ trường hợp khen thưởng đột xuất hoặc trình khen cao). Mẫu hồ sơ khen thưởng gồm:

  1. Đơn đăng ký khen thưởng

  2. Hướng dẫn khai hồ sơ khen thưởng

  3. Mẫu Báo cáo thành tích

  4. Bảng chấm điểm Doanh nghiệp

            Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội đề nghị các Doanh nghiệp hội viên căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình,gửi đăng ký trước ngày 15/03/2018 và hoàn thiện hồ sơ Khen thưởng gửi về Văn phòng HBA theo thời hạn quy định.


Mọi thông tin xin liên hệ: Ban Thi đua khen thưởng - HBA

                    Phòng 502 - 445 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

                    Bà Ngô Kim Oanh  DĐ: 0915819699

                    Tel: 024. 22124952 - 22122725/     Fax: 024. 37674453 

                     Email: kimoanh@hba.vn.       Website:www.hba.vn

  
tác giả  
Các tin khác

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hình ảnh nổi bật