Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Về Hội nhập
24-06-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vừa qua tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC 21 tại Bali, Indonesia, Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (ABAC) đã kêu gọi APEC thành lập một trung tâm tăng tốc cho các DNNVV và siêu nhỏ (SMME).
 
 
 
Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào Lào trước sự đổ tiền ồ ạt của Trung Quốc và Thái Lan vào nước này.