Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Bình xét thi đua khen thưởng năm 2019    3/7/2019 11:05:01 AM
Xét thi đua khen thưởng cho các Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong Hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 - Đây là Chương trình Bình xét khen thưởng hàng năm, tổ chức bình xét Doanh nghiệp Hội viên tham gia tích cực với hoạt động của Hiệp hội.
          
         
       Căn cứ Công văn số 01/HĐTĐ - BTĐ ngày 28/02/2019 của Hội đồng thi đua Khen thưởng TP. Hà Nội về việc khen thưởng tổng kết khối Doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn TP. Hà Nội Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội dự kiến trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội xét khen thưởng cho các Tập thể và Cá nhân là Hội viên của HBA, có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho HBA và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018, HBA đề nghị các Doanh nghiệp hội viên căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, đăng ký (theo mẫu gửi kèm) và hoàn thiện hồ sơ Khen thưởng theo các tiêu chuẩn xét khen thưởng năm 2019.
            Doanh nghiệp và Cá nhân đăng ký xét thi đua khen thưởng vui lòng gửi đăng kí về Văn phòng HBA trước ngày 13/03/2019.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Ban Thi đua khen thưởng - Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội
Phòng 502 - 445 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Bà Ngô Kim Oanh DĐ: 0915819699
Tel: 04. 22124952 - 22122725 Fax: 04. 37674453
Email: kimoanh@hba.vn Website: www.hba.vn 
Các Văn Bản về Thi đua khen thưởng gửi kèm:

  
tác giả  

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) và Hội Doanh nhân người Việt Nam (ASSOEVI) tại Italia, ngày 17/09/2012.
Hình ảnh nổi bật