Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn

Thư viện Files

 Files Cập nhật Kích thước Lần tải  
 Hội nghị - Hội thảo [Tất cả] 
 Chương trình và mẫu đăng ký Giao lưu ba miền Bắc - Trung - Nam  20-09-2018 11:07 68608  483 Tải file   
 Thư mời Gala 2018  28-09-2018 10:09 907324  339 Tải file   
 Chương trình Gala 2018  28-09-2018 10:10 56727  346 Tải file   
 Hội thảo và Giao thương “Tiếp cận thị trường hàng thực phẩm Hàn Quốc”  26-04-2016 09:34 43520  745 Tải file   
 Bản đăng ký dự buổi "Giao lưu Doanh nghiệp Đức - Việt Nam” tại Hà Nội ngày 08.04.2019  18-03-2019 11:25 36352  277 Tải file   
 Hình ảnh [Tất cả] 
 Giao thương HBA - Colombia  26-03-2019 15:02 592948  267 Tải file   
 Giao thương HBA - Colombia  26-03-2019 15:02 265536  258 Tải file   
 Giao thương HBA - Colombia  26-03-2019 15:03 687977  270 Tải file   
 colobia 3  26-03-2019 15:25 330020  268 Tải file   
 colobia 2  26-03-2019 15:25 280836  274 Tải file   
 Thi đua khen thưởng [Tất cả] 
   25-01-2016 10:41 148992  859 Tải file   
 Công văn Xét thi đua khen thưởng năm 2019  07-03-2019 10:56 693419  286 Tải file   
 Bảng chấm điểm Doanh nghiệp - hoạt động sản xuất năm 2018  07-03-2019 10:58 55296  298 Tải file   
 Hướng dẫn thi đua khen thưởng 01  07-03-2019 10:58 193850  318 Tải file   
 Quyết định Khen thưởng  07-03-2019 11:00 2217848  793 Tải file   
 Danh sách [Tất cả] 
 Danh sách các Đồng chí trưởng cơ quan đại diện nhiệm kỳ 2009 - 2012  05-01-2010 12:03 57086  4255 Tải file   
 Thủ tục gia nhập Hiệp hội [Tất cả] 
 Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội  16-07-2018 14:40 200427  374 Tải file   
 Hướng dẫn Quy trình gia nhập Hiệp hội  16-07-2018 14:41 146944  357 Tải file   
 Mẫu đơn Đăng ký làm Hội viên HBA  16-07-2018 14:41 37376  332 Tải file   
 Bảng giá tham khảo sản phẩm [Tất cả] 
 Bảng giá bán - tham khảo sản phẩm nhập khẩu rượu vang SOL DE CHILE  22-12-2009 11:00 501760  2427 Tải file   
 Văn bản Pháp luật [Tất cả] 
   17-07-2018 16:21 2122299  378 Tải file   
   17-07-2018 16:21 758517  389 Tải file   
   17-07-2018 16:22 792921  369 Tải file   
   17-07-2018 16:22 265949  383 Tải file   
   17-07-2018 16:23 394207  1024 Tải file