Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Mời tham dự Hội thảo về An toàn Thực phẩm    3/28/2011 2:19:25 PM
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội phối hợp với VCCI, Bộ y tế tổ chức Hội thảo: "Góp ý hoàn thiện Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm".

Luật An toàn thực phẩm được Quốc hội thông qua năm 2010 và sẽ có hiệu lực ngày 01/07/2011. Hiện tại, Bộ y tế đang soạn thảo Dự thảo Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (gọi tắt là Dự thảo Nghị định). Dự thảo Nghị định này hướng dẫn chi tiết các quy định về: Công bố hợp quy và thời hạn của Giấy xác nhận công bố hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến và vật liệu bao gói, dụng cụ chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; Phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của các Bộ Quản lý ngành, lĩnh vực.v.v... Nghị định ban hành sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các loại thực phẩm.

           

Để dự thảo Nghị định đảm bảo tính khả thi, hợp lý, vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước về an toàn thực phẩm, vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội phối hợp với VCCI, Bộ y tế tổ chức Hội thảo: "Góp ý hoàn thiện Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm" nhằm tiếp thu ý kiến, góp ý của các doanh nghiệp và chuyên gia về tính thống  nhất, hợp lý và khả thi của Dự thảo này để Ban soạn thảo và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo:

·        Thời gian: Từ 08h00 - 11h30, ngày 07/04/2011 (thứ Năm)

·        Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 7, trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

           

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội kính mời các Doanh nghiệp Hội viên quan tâm tới Hội thảo đăng ký tham dự (Download Dự thảo Nghị định và mẫu đăng ký trên trang website: www.hba.vn - mục "Thư viện file") và gửi về Văn phòng HBA trước ngày 05/04/2011.


Mọi thông tin xin liên hệ:           

Ban Hội viên Đào tạo - Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội

Phòng 502 - 445 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04. 22122725                  Fax: 04. 37674453

                                    Email: hba@hba.vn                Website: www.hba.vn

  
tác giả Tin Ban Hội viên Đào tạo 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hình ảnh nổi bật