Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Năm 2019 - Xét thi đua Khen thưởng VCCI    9/4/2019 3:07:04 PM
Xét khen thưởng cho các Tập thể và Cá nhân là Hội viên của HBA có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho HBA và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
                      


               Kính gửi:      BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN
                                HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI


        Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) xin gửi tới Quý Doanh nghiệp Hội viên lời chào trân trọng!            

        Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019) và kỷ niệm 10 năm Gala Doanh nhân Thăng Long, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội dự kiến trình Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xét khen thưởng cho các Tập thể và Cá nhân là Hội viên của HBA có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho HBA và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

         HBA đề nghị các Doanh nghiệp Hội viên căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, đăng ký và hoàn thiện hồ sơ Khen thưởng theo mẫu (phía dưới) và gửi đăng kí về Văn phòng HBA trước ngày 10/09/2019.


Mọi thông tin xin liên hệ:
            Bà Ngô Kim Oanh - Ban Thi đua khen thưởng - HBA
             DĐ: 0915819699/Tel: 024. 22124952/22122725.
            Fax: 024. 37674453. Email: kimoanh@hba.vn

         Trân trọng!


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Nguyễn Thị Hằng

  
tác giả  

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) và Hội Doanh nhân người Việt Nam (ASSOEVI) tại Italia, ngày 17/09/2012.
Hình ảnh nổi bật