Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn

Thi đua khen thưởng

[1] 2 3 4 5 [Sau]
 Files Cập nhật Kích thước Lần tải  
Quyết định Khen thưởng
 07-03-2019 11:00  2217848  1613 Tải file  
Hướng dẫn thi đua khen thưởng 02
 07-03-2019 10:59  1021903  433 Tải file  
Hướng dẫn thi đua khen thưởng 01
 07-03-2019 10:58  193850  574 Tải file  
Bảng chấm điểm Doanh nghiệp - hoạt động sản xuất năm 2018
 07-03-2019 10:58  55296  547 Tải file  
Mẫu đăng ký Xét khen thưởng năm 2019
 07-03-2019 10:56  38912  381 Tải file  [1] 2 3 4 5 [Sau]