Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vào tỉnh Lâm Đồng tại Thành phố Đà Lạt ngày 03/04/2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 10h 49' 23-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 10h 49' 23-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 10h 49' 23-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 10h 48' 23-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 10h 49' 23-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 10h 49' 23-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 10h 49' 23-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 10h 48' 23-11-2015