Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2009
1 2 >>

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 55' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 54' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 53' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 53' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 55' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 54' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 53' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 52' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 55' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 54' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 53' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 52' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 54' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 54' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 53' 20-11-2015

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 02h 52' 20-11-2015
1 2 >>