Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2012
1 2 >>

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 54' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 53' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 52' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 51' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 53' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 53' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 52' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 39' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 53' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 53' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 52' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 39' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 53' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 52' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 51' 21-11-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 39' 21-11-2012
1 2 >>