Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
TS. Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HBA tiếp và làm việc với Trung tâm XTTM khu vực Frankfurt (Đức) ngày 03/10/2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 24' 10-10-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 24' 10-10-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 23' 10-10-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 23' 10-10-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 24' 10-10-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 24' 10-10-2012