Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Lễ bế giảng Chương trình Đào tạo Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng Quản trị đièu hành Doanh nghiệp cho cán bộ Tập đoàn Đầu tư phát triển Hà Nội và HBA

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 35' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 34' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 33' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 27' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 34' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 34' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 32' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 26' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 34' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 33' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 27' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 02h 26' 25-07-2011