Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Giao thương Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan ngày 21 tháng 7 năm 2011
1 2 >>

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 12' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 09' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 07' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 02' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 12' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 07' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 06' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 02' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 11' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 07' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 03' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 01' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 10' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 07' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 02' 25-07-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 01' 25-07-2011
1 2 >>