Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa HBA và ICHAM

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 08h 22' 10-03-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 08h 19' 10-03-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 08h 19' 10-03-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 08h 10' 10-03-2011