Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Gala Doanh nhân Thăng Long 2010
1 2 3 >>

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 11h 32' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 29' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 28' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 27' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 29' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 28' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 28' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 27' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 29' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 28' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 27' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 27' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 29' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 28' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 27' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 02h 26' 09-11-2010
1 2 3 >>