Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn

Thư viện Files

 Files Cập nhật Kích thước Lần tải  
 Van ban [Tất cả] 
 Điều lệ Hiệp hội  06-04-2009 08:23 200427  2054 Tải file   
 Chương trình và mẫu đăng ký Giao lưu ba miền Bắc - Trung - Nam  20-09-2018 11:07 68608  0 Tải file   
 Danh sách các Đồng chí trưởng cơ quan đại diện nhiệm kỳ 2009 - 2012  05-01-2010 12:03 57086  3168 Tải file   
 Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index – CSI)  14-07-2016 21:37 393244  328 Tải file   
 Hưỡng dẫn hồ sơ khen thưởng 2016  29-07-2016 15:42 52224  318 Tải file   
 Hình ảnh [Tất cả] 
 Công ty Cổ phần chứng nhận VCA là Hội viên chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội  16-07-2018 16:24 35067  27 Tải file   
 thi đua khen thưởng 2018 [Tất cả] 
 Xét thi đua khen thưởng năm 2018 [Tất cả] 
   07-03-2018 09:48 114688  26 Tải file   
   07-03-2018 09:48 51200  42 Tải file   
 Hướng dẫn làm Hồ sơ khen thưởng  07-03-2018 09:58 55296  90 Tải file   
   07-03-2018 09:48 39424  29 Tải file   
   07-03-2018 09:45 114688  92 Tải file   
 Danh sách [Tất cả] 
 Form đăng ký khen thưởng 2016 [Tất cả] 
 Mẫu đăng ký [Tất cả] 
   25-01-2016 10:41 148992  492 Tải file   
 Đơn đăng ký làm Hội viên chính thức Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội (HBA)  27-08-2010 10:54 136192  1573 Tải file   
 Hội thảo và Giao thương “Tiếp cận thị trường hàng thực phẩm Hàn Quốc”  26-04-2016 09:34 43520  413 Tải file   
   13-01-2016 08:54 126464  539 Tải file   
   13-01-2016 08:54 37376  486 Tải file   
 Bảng giá tham khảo sản phẩm [Tất cả] 
 Bảng giá bán - tham khảo sản phẩm nhập khẩu rượu vang SOL DE CHILE  22-12-2009 11:00 501760  2071 Tải file   
 Bảng chấm điểm doanh nghiệp  29-07-2016 15:44 48640  335 Tải file   
 Chương trình [Tất cả] 
 Chương trình Hội nghị Giới thiệu tuyến giao thông hướng Nam  30-08-2018 13:36 211053  6 Tải file   
 GALA CHÀO MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2016  30-09-2016 10:18 48128  346 Tải file