Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Quyền lợi và nghĩa vụ gia nhập Hội viên (HBA)    9/16/2011 9:19:51 AM
Quyền lợi và trách nhiệm của Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội được Quy định rất rõ trong điều 15 và 16 của Điều lệ Hiệp hội do UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 25/06/2013.

           Quyền lợi và trách nhiệm của Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội được Quy định rất rõ trong điều 15 và 16 của Điều lệ Hiệp hội do UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 25/06/2013 (chi tiết)

         Quyền lợi của Hội viên HBA:

Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội được hưởng các quyền lợi sau:

 • Tham dự vào các kỳ Đại hội của Hiệp hội.
 • Tham dự Các Chương trình Hội nghị thường niên do Hiệp hội tổ chức.
 • Biểu quyết các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội ở Đại hội.
 • Được đề cử hoặc ứng cử vào Ban chấp hành của Hiệp hội.
 • Được đề đạt ý kiến với Đại hội, Ban Thường vụ về hoạt động của Hiệp hội và những vấn đề về chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh.
 • Được hưởng sự giúp đỡ và các dịch vụ của Hiệp hội với điều kiện ưu đãi.
 • Nhận được những thông tin, ấn phẩm của HBA và nhận những văn bản pháp quy do Nhà nước và  ban hành do Hiệp hội làm đầu mối tiếp nhận và được sử dụng những thông tin, ấn phẩm đó để tuyên truyền, giới thiệu tổ chức doanh nghiệp của mình ở trong và ngoài nước.
 • Được HBA hỗ trợ các mối quan hệ với các Hội viên khác để được hưởng ưu tiên, ưu đãi của các Hội viên khác trong quan hệ kinh tế, liên doanh liên kết về đầu tư và sản xuất kinh doanh.
 • Được tham gia trong các đoàn công tác ra nước ngoài của Hiệp hội nhằm mục đích xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khảo sát, phát triển thị trường và quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp mình với thị trường quốc tế.
 • Được hưởng sự ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước cũng như các tổ chức quốc tế thông qua  HBA phù hợp với các quy định của Nhà nước và các cam kết quốc tế.
 • Được đề nghị HBA làm đại diện cho mình trong các quan hệ kinh tế, xã hội để bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình trong các mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức quốc tế.

         Trách nhiệm của Hội viên  HBA

         Khi Doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục để trở thành Hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội thì có trách nhiệm sau:

 • Đóng hội phí hàng năm theo Quyết định 05/QĐ - HBA do Ban chấp hành Hiệp hội phê duyệt;
 • Chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Đại hội, của Ban chấp hành và Ban thường vụ Hiệp hội.
 • Tham dự các cuộc họp do Đại hội triệu tập hoặc mời.
 • Cung cấp các thông tin, tài liệu, ý kiến phục vụ việc thực hiện các chức năng của Hiệp hội.
 • Đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để cùng nhau thực hiện mục đích của Hiệp hội.
  
tác giả Tin HBA 
Các tin khác

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hình ảnh nổi bật