Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Nhà ở xã hội không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào    6/17/2009 3:18:31 PM
Một trong những nguyên tắc quản lý và sử dụng nhà ở xã hội do UBND TP.HCM vừa ban hành là nhà ở xã hội chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở mà không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp thừa kế.

Nhà ở xã hội không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào


Mỗi đối tượng chỉ được thuê, thuê mua 1 diện tích nhất định theo tiêu chuẩn nhà ở xã hội.

Một trong những nguyên tắc quản lý và sử dụng nhà ở xã hội do UBND TP.HCM vừa ban hành là nhà ở xã hội chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở mà không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp thừa kế.


Theo đó, đối tượng được xem xét, giải quyết cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội là những người làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM, gồm: cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; các đối tượng đã trả lại nhà công vụ và các đối tượng khác có thành tích lao động xuất sắc được UBND thành phố phê duyệt (nhân sỹ, trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, công nhân làm việc tại các doanh nghiệp...).

Các đối tượng trên phải có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị nhà nước tối thiểu từ 3 năm trở lên, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; chưa được Nhà nước giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở; chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa có đất thuộc quyền sử dụng.

Mức thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình không vượt quá 5 lần tổng số tiền thuê nhà ở xã hội phải trả hàng tháng đối với căn hộ có diện tích sử dụng tối đa là 60 m2 và không thấp hơn 4 lần số tiền thuê phải trả đối với căn hộ có diện tích sử dụng tối thiểu là 30 m2.

Ưu tiên những người có nhu cầu bức thiết về nhà ở, như chưa có nhà ở, mới lập gia đình, diện tích nhà ở bình quân quá thấp.

Hợp đồng thuê nhà ở xã hội có thời hạn tối đa 60 tháng, khi hết thời hạn hợp đồng, người thuê nhà nếu có nhu cầu tiếp tục thuê phải lập thủ tục xác nhận vẫn thuộc đối tượng được thuê nhà ở xã hội. Đối với trường hợp thuê mua nhà ở xã hội, hợp đồng có thời hạn không thấp hơn 15 năm và không vượt quá 20 năm. Khi hết thời hạn hợp đồng, chậm nhất là 3 tháng, đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở xã hội thanh lý hợp đồng và lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người thuê mua.

- Khung giá cho thuê nhà ở xã hội đối với nhà ở thấp tầng tại khu vực nông thôn: Tối thiểu là 13.000 đồng/m2/ tháng, tối đa 20.000 đồng/m2/ tháng.

- Khung giá cho thuê nhà ở xã hội đối với nhà chung cư: Tối thiểu là 15.000 đồng/m2/ tháng, tối đa 28.000 đồng/m2/ tháng.

- Khung giá cho thuê mua nhà ở xã hội: Tối thiểu là 18.000 đồng/m2/ tháng và phải trả lần đầu 20% giá trị của nhà ở được thuê mua.


 

  
tác giả Theo Website Chính Phủ 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hình ảnh nổi bật