Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Nhiệm kỳ VI của VCCI: Đáp ứng yêu cầu thời đại    4/13/2015 10:43:41 AM
Nhiệm kỳ VI của VCCI ra mắt đúng vào lúc cả hệ thống chính trị đang chuẩn bị cho một sự chuyển mình mới của nền kinh tế. Trong đó, vài trò của cộng đồng doanh nhân, DN đã được đặt vào vị trí trung tâm.


Ông Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc VN (thứ 5 từ phải sang) chúc mừng Ban lãnh đạo VCCI khóa VI (từ trái qua phải: Thạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Ban thường trực, ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch, TS Phạm Thị Thu Hằng - Tổng thư ký, TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch,  ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm nhiệm, TS Đoàn Duy Khương - Phó Chủ tịch, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch)


Hơn lúc nào hết, với vai trò đại diện cộng đồng DN, doanh nhân, VCCI được Đảng và Nhà nước kỳ vọng và giao những nhiệm vụ rất cụ thể và thời sự. Ban chấp hành mới của VCCI, đặc biệt là Ban Thường trực đã nhanh chóng đưa ra nhiều giải pháp để bắt nhịp với những yêu cầu mới.


Sát cánh cùng DN - chia sẻ trách nhiệm với nhà nước


Nếu như nhiệm kỳ V của VCCI gắn với giai đoạn nền kinh tế Việt Nam có những bước đầu tiên của tiến trình tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, thì tại nhiệm kỳ VI, sự tăng tốc để Việt Nam chuyển sang một mô hình kinh tế năng động, hội nhập toàn diện và hiệu quả đã vào giai đoạn được cho là mạnh mẽ và quyết liệt nhất từ trước đến nay.


Dấu ấn đáng ghi nhận nhất của nhiệm kỳ V chính là việc VCCI với vai trò là đại diện cộng đồng DN đã chủ trì soạn thảo, xây dựng và đệ trình đã được Bộ Chính trị thông qua và ban hành Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 9/12/2011 về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ”. Đây là văn bản đầu tiên của Đảng khẳng định vai trò vị trí của doanh nhân, nâng cao được trách nhiệm của doanh nhân đối với cộng đồng, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng của nền kinh tế.


Cùng với đó, VCCI cũng đã có tiếng nói kiến nghị đưa doanh nhân, DN vào Hiến pháp. Tiếng nói của cộng đồng DN, doanh nhân thông qua VCCI đã được thể hiện trong rất nhiều hoạt động góp ý xây dựng pháp luật, chính sách và thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ban chấp hành VCCI đang nhanh chóng đưa ra dự thảo Điều lệ sửa đổi của VCCI để kịp thời bắt nhịp với những yêu cầu, nhiệm vụ mới.


TS Vũ Tiến Lộc người vừa được bầu tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch VCCI khẳng định: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của VCCI là dịp chúng ta kiểm điểm lại chặng đường hơn 6 năm qua của nhiệm kỳ V và quyết định những phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Nhiệm kỳ được kỳ vọng là sẽ có những bước đột phá trong sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam và của cộng đồng DN. Nhiệm kỳ bứt phá vượt lên không cam chịu cảnh tụt hậu, lệ thuộc và thua thiệt trong cuộc đua tranh kinh tế toàn cầu”.


Tiếp tục chia sẻ gánh nặng và cùng gánh vác trách nhiệm với cả hệ thống chính trị chính là nhưng cam kết của Ban chấp hành mới. Cũng theo TS Vũ Tiến Lộc:  “Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có những quyết sách quan trọng để cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. VCCI có trách nhiệm hiến kế, thúc đẩy, giám sát và phản biện đối với quá trình cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan Chính phủ để thực sự tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho DN. Đồng thời, VCCI có trách nhiệm phải xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án quốc gia về phát triển DN và nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN trong cả nước. Việc thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của DN là đôi quang gánh nặng trên vai VCCI trong nhiệm kỳ tới”.


Kỳ vọng và tin tưởng


Tại Nghị quyết 19/2015/NQ-CP, VCCI cùng với các hiệp hội DN, hiệp hội ngành nghề được Chính phủ tin tưởng giao những nhiệm vụ rất cụ thể như: tiến hành những khảo sát, nghiên cứu độc lập đánh giá định kỳ về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), đưa ra các khuyến nghị với Chính phủ. Phối hợp với các Bộ Nội vụ, Tư pháp xây dựng tiêu chí, đánh giá cải cách TTHC của các Bộ, cơ quan, địa phương, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ và công bố công khai cho cộng đồng DN và nhân dân; Nghiên cứu xếp hạng tín nhiệm của cộng đồng DN đối với các Bộ, ngành và các địa phương.

Ban thường trực VCCI khóa VI:

1. TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch

2. TS Đoàn Duy Khương - Phó Chủ tịch

3. Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch

4. Ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch

5. TS Phạm Thị Thu Hằng - Tổng thư ký

6. Thạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Ban thường trực


Cùng với đó, VCCI và các hiệp hội DN tham gia, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng các nhà đầu tư nắm bắt những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện TTHC, phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời. Trong vài trò cầu nối, VCCI dược giao phối hợp với các Bộ, cơ quan, các hiệp hội DN lập các chương trình hỗ trợ DN xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nhằm từng bước cải thiện trình độ kinh doanh và năng lực cạnh tranh của cộng đồng DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và triển khai chương trình nâng cao năng lực hoạt động cho các hiệp hội DN VN.


Đối với công tác phản biện, xây dựng chính sách, pháp luật, VCCI tiếp tục tổ chức thu thập ý kiến của các DN về phản biện chính sách của các Bộ, ngành và địa phương, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ…


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội VI của VCCI, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh các điểm mà Ban Chấp hành VCCI khóa VI sẽ phải lưu ý trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, VCCI cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, liên kết các DN và hiệp hội DN, chủ động phối hợp với các cơ quan chính quyền hướng dẫn và hỗ trợ các hiệp hội DN thành lập và hoạt động có hiệu quả, bảo đảm hình thành hệ thống Hiệp hội DN thống nhất trong cả nước; Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất tham mưu với Đảng và Nhà nước về quan điểm, cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển các DN, trước hết là đóng góp tích cực vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng về những vấn đề liên quan đến kinh tế, DN, doanh nhân và môi trường kinh doanh… Chủ tịch nước cũng đề nghị VCCI cần coi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 09 là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ tới.

Phối hợp đẩy mạnh phản biện xã hội

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN:
Hội nhập có nhiều thách thức, tuy nhiên, VN cũng có những lợi thế nhất định, điều đó thể hiện bằng việc trong những năm gần đây, nguồn nhân lực VN đã được nâng cao rõ rệt. Thêm nữa, chúng ta có tới 15 nước là đối tác chiến lược, có sự tin cậy vào chính trị, nên các DN có thể yên tâm đầu tư tại các nước này. Chính vì vậy, với vai trò đại diện cho cộng đồng DN VN, VCCI nên là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành để xúc tiến đầu tư thương mại hai chiều giữa VN với các đối tác chiến lược như Ấn Độ, Nga, Đức, Mỹ, Nhật Bản…

Chúng ta cần có một chương trình hỗ trợ các DNNVV vay vốn. Trong đó, VCCI phải là Chủ tịch Quỹ hỗ trợ DNVVN, đồng thời phải có cơ chế rõ ràng cho các ngân hàng tham gia hỗ trợ vốn cho DN.

Để thực hiện Nghị quyết 19/2015 của Chính phủ, VCCI sẽ chủ trì phối hợp với Mặt trận tổ chức giám sát sẽ đánh giá định kỳ một cách chặt chẽ về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, đưa ra các khuyến nghị với Chính phủ, góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh ở VN…

  
tác giả Nguồn http://vcci.com.vn 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hình ảnh nổi bật