Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
HBA tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri ngành Tài nguyên Môi trường

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 11h 21' 03-07-2014

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 11h 20' 03-07-2014

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 11h 20' 03-07-2014

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 11h 19' 03-07-2014

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 11h 21' 03-07-2014

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 11h 20' 03-07-2014

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 11h 20' 03-07-2014

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 11h 07' 03-07-2014

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ năm, 11h 20' 03-07-2014