Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Ký kết Biên bản hợp tác giữa HBA và CCIBV

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 09h 21' 23-03-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 09h 20' 23-03-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 09h 20' 23-03-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 09h 20' 23-03-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 09h 20' 23-03-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 09h 20' 23-03-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 09h 20' 23-03-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 09h 09' 23-03-2012

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ sáu, 09h 20' 23-03-2012