Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2011.

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 09h 15' 11-10-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 09h 15' 11-10-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 09h 14' 11-10-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 09h 10' 11-10-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 09h 15' 11-10-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 09h 15' 11-10-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 09h 14' 11-10-2011