Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Chu tịch HBA tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
1 2 >>

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 45' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 44' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 44' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 43' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 45' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 44' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 44' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 43' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 45' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 44' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 43' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 42' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 45' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 44' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 43' 07-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 08h 42' 07-06-2011
1 2 >>