Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Tặng quà các gia đình chính sách 30/4 và 1/5/2011
1 2 >>

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 03' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 03' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 08h 59' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 08h 58' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 03' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 03' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 08h 58' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 08h 58' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 03' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 03' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 08h 58' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 08h 48' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 03' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 09h 02' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 08h 58' 06-06-2011

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 08h 47' 06-06-2011
1 2 >>