Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Hội nghị MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 05h 10' 08-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 11h 03' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 10h 36' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 10h 35' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 11h 03' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 11h 02' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 10h 36' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 10h 35' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 11h 03' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 11h 02' 09-11-2010

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ ba, 10h 36' 09-11-2010