Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Hình ảnh hoạt động đoàn XTTM Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội tại các nước Châu Âu tháng 9 năm 2009
1 2 3 4 5 6 >>

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 26' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 26' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 25' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 23' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 26' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 25' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 24' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 23' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 26' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 25' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 24' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 23' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 26' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 25' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 23' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 03h 22' 30-09-2009
1 2 3 4 5 6 >>