Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Đoàn XTTM Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam lần thứ IV tại Berlin - Đức tháng 9 năm 2009
1 2 3 4 5 6 >>

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 16' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 15' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 08' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 07' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 15' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 15' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 08' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 07' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 15' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 14' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 08' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 07' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 15' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 08' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 07' 30-09-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ tư, 09h 03' 30-09-2009
1 2 3 4 5 6 >>