Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Hội nghị đào tạo theo nhu cầu xã hội trường ĐHKT - ĐHQGHN

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 03h 43' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 03h 42' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 03h 41' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 03h 40' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 03h 43' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 03h 42' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 03h 41' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ bảy, 10h 33' 20-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 03h 43' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 03h 42' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 03h 41' 22-06-2009