Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Lễ bế giảng và trao chứng chỉ cho các học viên lớp học CBI tại Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội
1 2 >>

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 46' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 36' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 35' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 30' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 45' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 36' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 35' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 30' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 45' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 36' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 30' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 29' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 45' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 35' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 30' 22-06-2009

Xem chi tiết ảnh này

Cập nhật: Thứ hai, 04h 29' 22-06-2009
1 2 >>